יאיר שגיא

נכחתי בצומת על ציר פוררת, ביציאה של ציר הג’ידי מערבה, בזמן שנגמש האלוף נפגע. הייתי מ”מ בגדוד הטנקים 104 של חטיבת הראל, אשר צורפה לאוגדתו של האלוף מנדלר.

יהי זכרו ברוך!

חזרה לכותבים לזכרו >>