יעקב זילברשטיין

הייתי ערב מלחמת כיפור ובהתחלת מלחמת כיפור ע. קצין אג”ם באגד 209 אוגדה 252 בפיקוד אלברט מנדלר.

ב-6 באוקטובר בשעה 12:00 היה מסדר בחמ”ל של האוגדה לבדוק אם החמ”ל מוכן לתחילת הקרבות . השאירו אותי כקצין יחיד בחמ”ל להשלים את הדברים החסרים וקבעו שבשעה 16:00 יאיישו את החמ”ל לקראת תחילת הקרבות שאמורים היו להתחיל ב-18:00. הקרבות וההפצצות כולל הפצצת רפידים החלו בסביבות השעה 14:00 אלברט עלה בין הראשונים לחמ”ל. ביקש ממני עדכון מה קורה עדכנתי אותו שתוקפים בכל הגזרות ובצורה רצינית. אמרתי שלדעתי לא צריך לבצע את “שובך יונים” אלא לסגת לאחור לקו התעוזים שזה הייתה תוכניתו של אריק שרון שהיה אלוף הפקוד לפני גורודיש.

בסביבות השעה “14:05” הייתה שיחה בנוכחותי בין אלברט ובין גורודיש שבו אלברט ביקש לא לבצע “שובך יונים” והסביר לו למה. גורודיש עמד בכל תוקף על ביצוע “שובך יונים”.

לאחר השיחה בקשתי שיעשה מה שהוא חושב שנכון והוא אמר לי משהו בסגנון “בחורצי’ק בצבא צריך להיות לויאליים“. קראתי את עדות גורודיש בועדת אגרנט על השיחה של שעה “14:05” שבו אומר גורודיש שאלברט ביקש לבצע את “שובך יונים” הוא שקר מוחלט.

חזרה לכותבים לזכרו >>