לאון אזולאי

ראיתי אותו שבועיים לפני שירדנו לדרום אנחנו הינו ברפיח לאחר התשתלמות בג’ליס לנגמשים בקר אותנו ונתן לנו תורת לחימה.

חזרה לכותבים לזכרו >>